นโยบายความเป็นส่วนตัว

ByteSide.one (เรา) ให้บริการเว็บไซต์ https://byteside.one/ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราทำตามนโยบายกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเรามีมาตรการในการจัดการข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการโฆษณาและการตลาด

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เราจะทำการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับคุณทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น

เราเก็บข้อมูลเพื่ออะไร

เบื้องต้นเราจะทำการเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตัวตน​เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการเว็บไซต์, ป้องกันความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ใช้งาน, ผู้ที่เกี่ยวข้อง, และตัวเว็บไซต์เอง รวมไปถึงการแนะนำเรื่องราว (Story) ที่เกี่ยวข้อง, การพัฒนาด้านการค้นหาข้อมูล และการสร้างหรือ/และแสดงเนื้อหาประเภทโฆษณาหรือได้รับการสนับสนุน

เราอาจทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่เรายังคงให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการเว็บไซต์รวมไปถึงการนำข้อมูลของคุณไปประมวลผล

เราเก็บข้อมูลนานแค่ไหน

เราจะทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันเว้นแต่ว่ามีการบังคับทางกฏหมายให้เราเก็บข้อมูลนานกว่าระยะเวลานี้ และข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บสูงสุด 2 ปี

โดยเราเลือกใช้บริการบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ยินยอมให้เราทำการเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้งาน (Device ID)
  • คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่ทำงานคล้ายกัน
  • หมายเลขไอพี (IP Address)

อย่างไรก็ตาม ทางผู้ดูแลระบบหรือตัวเว็บไซต์เองจะไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุตัวตนได้

หากผู้ใช้งานได้ทำการใช้งานฟีเจอร์ “ให้คำแนะนำ (Feedback)” ด้วยการใช้งานวิดเจ็ท “Hotjar Feedback” ทาง Hotjar จะทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ พร้อมกับคำแนะนำที่ท่านได้ให้ไว้กับ Hotjar Feedback

การแสดงโฆษณาแบบเจาะจงผู้ใช้งาน (Targeted Ads)

บริการโฆษณาของ Google AdSense อาจมีการแสดงโฆษณาเจาะจงกลุ่มผู้ใช้งาน, โฆษณาเกี่ยวข้องกับคุณ, โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ด้วยระบบการใช้เชื่อมโยงตัวระบุโฆษณา

ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถแจ้งความจำนงในการปฏิเสธโฆษณาลักษณะนี้ได้ที่หน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน Google หรือด้วยวิธีอื่นที่ได้รับการแนะนำโดย Google แต่โฆษณาประเภทไม่ระบุตัวผู้ใช้งานก็จะยังถูกแสดงเช่นเดิม (เช่นโฆษณาตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นต้น)

การแสดงโฆษณาตามลักษณะเนื้อหา (Multiplex ads)

ภายในเนื้อหาบนเว็บไซต์จะมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน “การแสดงโฆษณาตามประเภทเนื้อหา” หรือ Multiplex Ads โดยโฆษณาเหล่านี้จะแนะนำโฆษณาตามเนื้อหาที่ท่านกำลังอ่านอยู่ ไม่ใช่เป็นการระบุตัวตนแต่อย่างใด

ใครจะประมวลผลข้อมูลของฉัน

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุณได้ทำการยินยอเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ สร้างรายได้จากการโฆษณา และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยของเว็บไซต์

คุณอนุญาตให้เราทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตนประเภท ข้อมูลการใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผลในบริการบุคคลที่สาม (3rd Party) ดังนี้

  • Cloudflare Web Analytics
  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • Google Signal
  • Facebook Pixel
  • Hotjar Heatmaps
  • Hotjar Recordings

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถอีเมล์มาหาเราได้ที่ [email protected] หรือผ่านช่องทางการติดต่ออื่นของเ

โฆษณา