เมื่อเราเห็นอะไรแวววาวเป็นประกาย (ตามวิดีโอประกอบด้านล่าง) จะเป็นการบอกว่าตัวละครของเราสามารถเดินเข้าไปเก็บสิ่งของนั้นได้ ซึ่งผมแนะนำให้ฝึกเป็นนิสัยไว้เลย เพราะทรัพยากรที่เราเก็บในวันนี้ก็อาจต้องใช้ในอนาคตก็เป็นได้ (ซึ่งของเกือบทั้งหมดที่เก็บได้นั้นได้ใช้ทั้งหมด) ไม่ต้องกลัวพื้นที่จัดเก็บเต็ม

โดยของที่เก็บได้นั้นก็อาจจะเป็นวัตถุดิบการคราฟท์ วัตถุดิบการทำอาหาร วัตถุดิบในการเลื่อนขั้นตัวละคร รวมไปถึงอาวุธและอาร์ติแฟกต์ที่สามารถเอาไปใช้เพื่อเพิ่มพลังสิ่งของและตัวละครได้ในอนาคต

โฆษณา

Share this post

About the author