เก็บเงินรอได้เลย! Genshin Impact ประกาศราคาชุด Kamisato Ayaka “สารเมื่อยามดอกไม้ผลิบาน”

ซึ่งเพื่อน ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวละคร Kamisato Ayaka ในบัญชีเพื่อซื้่อชุด เพื่อน ๆ สามารถทำการซื้อชุดก่อนและอธิษฐานตัวละคร Kamisato Ayaka ได้ในภายหลังเพื่อใส่ชุดที่ท่านซื้อไว้แล้วก่อนหน้านี้

และในส่วนของราคานั้น ช่วงโปรโมชันอยู่ที่ราคา 1350 Genesis Crystal (ตั้งแต่เริ่มแพทช์ 3.4 จนจบแพทช์ 3.4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) หรือประมาณ 800 บาทไทย (หากทำการซื้อด้วยแพ็ก Genesis Crystal) และหลังจากแพทช์ 3.4 สิ้นสุดลงจะเป็นราคาปกติ อยู่ที่ราคา 1680 Genesis Crystal

โฆษณา

Share this post

About the author